1. ADDI Medical
 2. /
 3. Designa din lösning
  Dela sida:

Designa din lösning med färdiga byggklossar och moduler

Inom området hälso- och sjukvård är en av utmaningarna att hitta en flexibel anpassningsbar lösning som tar bort onödigt administrativt arbete med patientinteraktion.

Med ADDI Medicals egenpatenterade teknik så kan du enkelt och till stor del själv ta fram och anpassa dit automatiserade vårdflöde inklusive beslutstöd med datadriven patientinvolvering, utifrån just din verksamhets specifika behov.

Så går det till

Att designa en lösning kan kräva månader och år av arbete och skapa stor belastning för verksamheten i det genomgripande kravarbetet. ADDI Medical gör processen enklare och effektivare tillsammans med dig och din organisation då du snabbt och enkelt kan använda redan färdigutvecklade lösningar och funktioner i vår digitala plattform. En personlig projektledare kommer guida och stödja dig genom hela processen fram till implementering av tjänsten i din organisation.

Rådgivning

I samarbete med dig hjälper vi till att identifiera ditt flödesschema som passar ditt vårdflödes behov. Saknas funktioner designar våra utvecklare dessa specifikt för dig.

En viktig del av vårt arbete är att hjälpa dig att optimera era resurser och eliminera dubbelarbete. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna hos dig. 

 • Vilka aktiviteter bedömer du att du kan låta patienten utföra själv?  
 • Vilka integrationer kan eliminera dubbelarbete? 
 • Vilka regler möjliggör för dig att identifiera vilka av dina patienter som behöver vård just nu och vilka som inte behöver det?  
 • Vilka roller skall ha åtkomst till din tjänst? 
 • Vad vill du fylla din kunskapsbank mot dina patienter med? 
 • Vilka resultat vill du visualisera grafiskt?  

Du får ditt automatiserade vårdflöde efter dina egna önskemål med digital patientinteraktion.

Kundanpassat vårdflöde

När ert flödesschema är definierat är ditt nästa steg att använda plattformens färdiga funktioner för vårdlogistik. Denna möjliggör att du själv kan komponera ditt automatiserade och robotiserade vårdflöde. 

Ditt vårdflöde kommer bli en komposition av olika sammansatta aktiviteter. En aktivitet är en händelse som läggs upp i en patients kalender. En aktivitet kan exempelvis vara ett screeningsformulär, en kallelse, intag av läkemedel, ta del av information etc. För varje enskild aktivitet kan du ange ett antal olika egenskaper. Exempelvis om det ska vara en enkel fristående aktivitet som inte hör ihop med en annan aktivitet alternativt en aktivitet som ska återkomma i en serie. 

Det är även möjligt att skapa så kallade öppna aktiviteter som inte är planerade och tidssatta. De aktiviteterna är alltid tillgängliga. Du kan dessutom själv koppla ett obegränsat antal meddelanden till en aktivitet som kan skickas via push-notiser, SMS och/eller E-post till flera olika mottagare. Utöver detta kan du applicera algoritmer på resultat som ger scorer, triagering som guidar patienten till rätt nivå, åtkomstkontroll som ger olika intressenter olika tillgång till data och funktioner etc. 

Kunskapsbank

Som ett komplement till ditt kundanpassade vårdflöde kan du ta fram ett digitalt bibliotek till dina patienter. I det digitala biblioteket kommer det finnas anpassad och kvalitetsgranskad information som vårdenheten eller den vetenskapliga studien önskar dela med patienten/forskningspersonen.

Set up

Inför produktionssättning kvalitetssäkras alla inställningar i din tjänst via set up. Här anger du exempelvis vilka inloggningsmetoder du önskar tillämpa, om chattfunktion skall erbjudas dina patienter/forskningspersoner, regler för delning av data etc. En tydlig process och teknik finns på plats i HOPE Platform för att produktionssätta din tjänst.

Din kundanpassade lösning kommer i sin helhet ha följsamhet till svensk lagstiftning, Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Din lösning

Den kundanpassade lösning är nu klar. Syftet är att säkert stödja och effektivisera och kvalitetshöja vård- och/eller forskningspersonalens planering, genomförande och uppföljning av alla aktiviteter för en patient och samtidigt på distans stödja patientens egenvård.

I lösningen kommer du kunna följa upp resultat från vårdpersonalens och patientens registrering i realtid. Resultat samlas in och bearbetas enligt egna uppsatta regler. Du får snabbt en anpassad övergripande bild via HOPEs virtuella kontrollcenter som visualiserar patientens hälsotillstånd och behov. Du blir dessutom proaktivt notifierad, via mej eller sms, om en patients resultat faller utanför uppsatta gränsvärden eller om en patient inte följer sin vårdprocess, allt detta i real-tid och utifrån dina egna uppsatta regler.

När din lösning är klar - Vad erbjuds?

Som lösning

 • En mobil tjänst som riktar sig mot Hälso- och sjukvården och kliniska studier
 
 • Möjliggör automatisering av vårdflöde med triagering, beslutsstöd, algoritmhantering, sannolikhetsberäkningar och patientinterkation
 
 • Baseras på ADDI Medicals FoU-plattform HOPE Platform™
 
 • Har färdiga integrationer mot andra appar, applikationer, system och infrastrukturer
 
 • En öppen kommunikationsplattform med olika byggklossar som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder såsom FHIR

För individen

 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig
 
 • Ger stöd via automatiserade vårdprocesser som stegvis hjälper användaren att genomföra sina hälsoaktiviteter
 
 • Ger användarenen notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet
 
 • Informerar om vart man skall vända sig för frågor och rådgivning
 
 • Gör det möjligt att kommunicera med vården digitalt via chatt
 
 • Ger  förutsättningar till att kunna delta i kliniska studier
 
 • Visualiserar användarens resultat över tid
 
 • Digital kunskapsbank
 
 • Ger användaren sina resultat direkt efter inloggning med personligt BankID eller personlig säker kod
 
 • Hanterar och delar information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För vårdpersonal

 • En digital lösning som möjliggör triagering, automatiserad anamnes och journal samt kliniskt beslutstöd
 
 • Stödjer kommunikation mellan patienten och verksamheten via digital vårdprocess, inklusive exempelvis: digitala formulär, digitala kallelser, sms, email och chatt som sen sparas som journalhandling
 
 • Visar information på olika sätt i olika tekniska miljöer
 
 • Ger vårdpersonal full översikt och kontroll över den hastighet med vilken data samlas in och över vilken data som samlas in via den enskilde patienten
 
 • Larmar automatiskt och proaktivt om patients resultat faller utanför gränsvärden eller om följsamhet till planerade hälsoaktiviteter brister 
 
 • Säkerställer att data alltid används i enlighet med svensk lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt
 
 • Inkluderar patienten och låter patienten utföra aktiviteter som vårdpersonalen bedömt att patienten själv kan genomföra
 
 • Frigör vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete, bl a  genom integration mot kvalitetsregister

Din designade lösning kan till exempel vara

HOPE Care

Strukturerat och automatiserat vårdflöde med patientinteraktion

HOPE Clinical Research

Strukturerat och automatiserat kliniskt studieprotokoll med patientinteraktion 

 

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!