1. ADDI Medical
  2. /
  3. Utlämning av hälsodata
  Dela sida:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Utlämning av hälsodata

HOPE Databroker
– en plattform för säker delning och användning av data om diabetes

ADDI Medical har genom uppdraget från Vinnova i projektet Vinter utvecklat, paketerat och startat uppen en förvaltning av en plattform för datadrivna innovationer i Sverige, HOPE Databroker. I ett första steg som stöd för patienter inom terapiområdet diabetes med möjlighet att framöver kunna inkludera ytterligare diagnosområden. Syftet med plattformen är att skapa ökad interoperabilitet mellan system inom vård och hälsa, akademi och näringsliv. Det vill säga öka förmågan att använda data från ett annat system eller en annan process med hjälp av standarder. 

Plattformen möjliggör att personliga och integritetskänsliga data är en aktiv del av områdets digitala transformation. Det handlar om att stimulera omställning inom ett integritetskänsligt område så att data om patienter kan vara en säker del av innovativa lösningar. Viktiga krav från Vinnova är här följsamhet till svensk lagstiftning, Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR).

VÅRDEN

HOPE Practitioner
Översikt av patients aktiviteter

HOPE Practitioner
Registrering av data

PATIENTEN

HOPE App
Information till patient

HOPE App
Dagsöversikt av aktiviteter

HOPE App
Sammanfattning avtal

HOPE App
Kunskapsbank

Kravbilden har varit att snabbt leverera en tävlingsplattform som både uppfyller nödvändiga tekniska och juridiska krav för att kunna hantera, dela och återanvända kliniska data och hälsodata för diabetespatienter. Utifrån de kraven kommer ADDI Medical även över ett antal år att paketera och förvalta HOPE Databroker som en ny modern kraftfull plattform för datadrivna innovationer i Sverige.

ADDIs långvariga utvecklingsarbete med starkt fokus på interoperabilitet anpassad till tillämpliga lagrum och regelverk har genererat en snabb leverans av uppdraget. Den snabba utvecklingstakten har möjliggjorts i kombination med verksamhetens breda erfarenhet från den breda användningen av HOPE Platform inom hälso- och sjukvården.

- Storstockholms Diabetesförening är glada att vara en del av detta projekt. Särskilt glädjande är att patientperspektivet inkluderas redan vid start och personer med diabetes deltar i utvecklingen på riktigt. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en framgångsrik och långsiktig lösning.

Anders Ekholm, ordförande SSDF

Vinnova kommer under hösten 2021 utlysa innovationstävlingar som syftar till utveckling av tjänster till nytta för personer med diabetes, deras anhöriga och vården som start. Vinnova kommer även tillhandahålla de producerande datakällorna som skall anslutas till plattformen, det vill säga aktörer som delar med sig av sin ägda data via HOPE Databroker till framtidens moderna vårdinformationsmiljöer och appar. Exempel på aktörer är regioner och privata vårdgivare. 

Läs mer om Vinnovas utlysning Vinter – Innovation med hälsodata:

www.vinnova.se/e/vinter-innovation-med-halsodata/vinter-en-plattform-for-saker-delning-2020-04334