Dela sida:

Mission

Vi skapar framtidens automatiserade vårdprocesser

Vision

Hälsodata utan
gränser med hjälp
av digitalisering

Vi på ADDI Medical är experter inom olika områden men vi delar samma vision att med digitalisering automatisera avancerade vårdplaner och erbjuda en ny form av digifysisk vård för patienter och vårdpersonal. Genom att tillgängliggöra egenvård får patienten möjlighet att på sina villkor vårda sig på ett enkelt sätt. Samtidigt som vården blir mer effektiv, serviceinriktad och individanpassad. 

HOPE kopplar samman information kring en patients hälsovård med egenvård och möjliggör för patienten att äga sin hälsodata samt säkert dela denna hälsodata med t.ex. akademin och läkemedelsindustrin.

HOPE är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter: Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), Patientdatalagen, PDL (2008: 355), Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2008: 14), Journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016: 40) samt direktivet om Medicintekniska produkter (MDD).
 

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa snabbare och säkrare informations-flöden för alla involverade aktörer i en patients hälsoresa. På så vis stödjer vi också Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter.

Vår bakgrund och våra värderingar skapar framgång

ADDI Medical grundades 2016 av Karolinska Institutet Holding AB och VD Nina Sellberg, docent och forskare inom medicinsk informatik. Då sattes första hörnstenen till att skapa kommunikationsplattformen HOPE för digital hälsa med fokus på att överbrygga kommunikationsgapet mellan patienten, vårdens, akademin och läkemedelsindustrins aktörer.

Genom Ninas tidigare roll som adjungerad professor vid Karolinska Institutet har företaget förvärvat en bred kunskap och djup insikt kring nationella och internationella infrastrukturer och medicintekniska standarder för hälso- och sjukvården. Hon är även serie-entreprenör med en framgångsrik exit, förvärvad av MAWELL Ltd (2007). År 2000 grundade hon eCare AB, ett IT-företag som utvecklade integrationslösningar för radiologin. eCare utvecklade och marknadsförde framgångsrikt bl.a. Infobroker, en kommunikations- och integrationsplattform för radiologin. 

Mellan 2009 och 2016 ledde hon även projekt som utvecklade Sveriges enhetliga arkitektur för hälso- och sjukvården. Det i kombination med medarbetarnas mångåriga expertkunskap och erfarenhet kring att digitalisera vården har ytterligare initiativ tagits till utveckling av plattformen som idag har fler än 55 000 användare.

”Vårdens etablerade arbetsprocesser och sätt att kommunicera har förändrats och patienten är nu än mer inkluderad i patientarbetet än tidigare. Idag prioriteras enkla, smidiga och tillgängliga tjänster som ger en effektivare och bättre användarupplevelse. Vi på ADDI Medical ser här teknisk innovation som en drivkraft för den utvecklingen och det vill vi självklart vara med att bidra till med vår kompetens och erfarenhet.”

ADDI Medical bygger på våra värderingar

Anta UTMANINGEN

Vi älskar utmaningar och att vinna. 

Vi är entreprenörer, innovativa och inlyssnande, alltid beredda att leverera det våra kunder efterfrågar.

Våra kunders framgång är vår
glädje och framgång.

Aktivt SAMARBETA

Vår förmåga att ta till oss mångfald är avgörande för vår framgång. 

Vi respekterar varandra och arbetar aktivt för en tydlig och ärlig dialog.

Vi tar hand om och hjälper varandra.

Göra RÄTT

Kvalitet och kreativitet är centralt i allt vi gör – vår tillförlitlighet och trovärdighet hos våra kunder är avgörande för vår verksamhet.

Vi strävar efter att ge tillbaka ett högt värde till patienten, verksamheten och samhället där vi verkar.

Ledningsgrupp

Nina Sellberg, CEO

Ove Sellberg, CBO

Björn Strihagen, CTO

Styrelse

Urban Olson, Styrelseordförande

Patrik Hansson, Styrelseledamot

Nina Sellberg, Styrelseledamot

Carl Kinell, Styrelseledamot

Anna Dalgaard, Styrelseledamot

Ove Sellberg, Styrelseledamot

Advisors

Peter Aspelin, Professor på Karolinska Institutet

Hans Enocson, Senior rådgivare

Work@ ADDI Medical

Vill du vara med och utveckla den nya generationens vårdstöd?

Då fler och fler efterfrågar våra lösningar har vi behov av att förstärka vårt utvecklingsteam. Vi söker därför dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla den nya generationens vårdstöd som inkluderar patienten i sin egen hälso- och sjukvård.

Vi finns i norra Stockholm med vårt huvudkontor i Mörby Centrum men våra kunder finns i hela landet.

Du bör ha en teknik- eller datainriktad högskoleutbildning och minst 5 års erfarenhet som utvecklare. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med IT inom hälso- och sjukvård.

Då vi även agerar på en internationell marknad så är svenska och engelska i tal och skrift en förutsättning.

Om du är nyfiken, intresserad eller har frågor kring våra utlysta tjänster är du välkommen att kontakta oss på info@addimedical.se

Välkommen med din ansökan!

Just nu söker vi

Webb-utvecklare

Arbetsuppgifter
Utveckling av frontend och backend
för webb-applikationer.

Teknikstack
·       Angular 8
·       Typescript
·       C#
·       ASP.Net Core MVC
·       REST/Swagger
·       Git
·       SignalR

Språk

Svenska i tal och skrift.
Engelska i tal och skrift.

App-utvecklare

Arbetsuppgifter
Utveckling av appar för iOS och Android.

Teknikstack
·       Ionic
·       Cordova
·       Angular 8
·       Typescript
·       Git

Språk
Svenska i tal och skrift.
Engelska i tal och skrift.

C#-utvecklare

Arbetsuppgifter
Utveckling av tjänster för affärslogik
och lagring i C#. 

Utveckling av kundanpassningar och integrationer i C#.

Teknikstack
·       C#
·       WebServices
·       Objektdatabaser
·       Git

Språk
Svenska i tal och skrift.
Engelska i tal och skrift.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!