1. ADDI Medical
 2. /
 3. Så används HOPE Platform
  Dela sida:

Så används HOPE

HOPE är en digital plattform som uppfyller både dom tekniska och juridiska kraven för att specialistvården, forskningen och patienten ska kunna samla in, dela och återanvända hälsodata på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.

Användarresa - Vårdpersonal och forskare

Din arbetsgivare ger dig roll och behörighet till funktioner och data.

Du loggar in med säker autentisering t.ex. SITHS eller BankID.

Du öppnar översikten där du kan se status på dina patienters vård- och behandling och deras mest centrala resultat.

Du filtrerar och sorterar fram patienter vars vård och behandling du vill följa upp.

Gränsvärden larmar dig automatiskt utifrån patientens resultat via email och/eller sms.

Användarresa - Patienten

Du loggar in med Mobilt PatientID (eller BankID) för att starta ett konto alternativt med en parkopplingskod som du får av din vårdgivare. 

Du startar att använda din digitala vårdplan där dina inplanerade aktiviteter presenteras och följs upp.

Du själv leder processen av din vård och behandling.

Resultat och nya behandlings-rekommendationer uppdateras automatiskt utifrån dina resultat.

Vad erbjuds?

Som tjänst

 • En mobil tjänst som riktar sig mot Hälso- och sjukvården och Vetenskapliga studie

 • Möjliggör triagering och studier av patienter

 • Baseras på ADDI Medicals kommunikations-plattform HOPE Platform™

 • Har färdiga integrationer mot andra appar, applikationer och infrastrukturer

 • En öppen kommunikationsplattform med olika byggklossar som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder såsom FHIR

 • Är CE-märkt och stödjer Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För individen

 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig
 
 • Ger stöd via automatiserade vård-processer som stegvis hjälper användaren att genomföra sina hälsoaktiviteter
 
 • Ger användarenen notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet
 
 • Informerar om vart man skall vända sig för frågor och rådgivning
 
 • Gör det möjligt att kommunicera med vården digitalt via chatt
 
 • Ger  förutsättningar till att kunna delta i kliniska studier
 
 • Ger användaren sina resultat direkt efter inloggning med personligt BankID eller personlig säker kod
 
 • Hanterar och delar information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För vårdpersonal och forskare

 • En digital plattform som möjliggör triagering, automatiserad anamnes och journal samt kliniskt beslutstöd

 • Stödjer kommunikation mellan patienten och verksamheten via exempelvis digitala formulär, digitala kallelser, sms, email och chatt som sen sparas som journalhandling

 • Visar information på olika sätt i olika tekniska miljöer

 • Ger vårdpersonal full översikt och kontroll över den hastighet med vilken data samlas in och över vilken data som samlas in via den enskilde patienten

 • Larmar automatiskt om patients resultat faller utanför gränsvärden eller om följsamhet till planerade hälsoaktiviteter brister 

 • Säkerställer att data alltid används i enlighet med svensk lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt

 • Inkluderar patienten och låter patienten utföra aktiviteter som vårdpersonalen bedömt att patienten själv kan genomföra

 • Frigör vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!